TRUFLA STARACHOWICKA

OPIS OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
OPAKOWANIE
ZBIORCZE
TERMIN
WAŻNOŚCI (mcy)
DANE LOGISTYCZNE
(1 PALETA)
 

Trufla Starachowicka
 
Cocoa coated candy with sesame and peanuts

350 g 20 6 56 cartons
1 kg 8 6 56 cartons
2 kg 1 6 240 cartons